Kích thước bàn thờ treo tường:

Chiều dài: 81cm, 87cm, 97cm, 1m07, 1m27, 1m53, 1m75

Chiều rộng: 61cm, 69cm, 81cm.

Kích thước mẫu bàn thờ treo tường gỗ Sồi Nga- Đơn Giản Hiện Đại
Kích thước Dài * Rộng
– Kích thước 60cm * 41cm (Kích thước lỗ ban: Tài Lộc – Thịnh Vượng)
– Kích thước 70cm * 48cm (Kích thước lỗ ban:Tiến Bảo – Hưng Vượng)
– Kích thước 69cm * 41cm (Kích thước lỗ ban: Tài Lộc – Hưng Vượng)
– Kích thước 81cm * 48cm (Kích thước lỗ ban: Nhân lôc – Phú quý)
– Kích thước 89cm * 48cm (Kích thước lỗ ban: Tể tướng – Đại Tài)
– Kích thước 1m07 * 61cm (Kích thước lỗ ban: Quý nhân – Tác quan)
– Kích thước 1m27 * 61cm (Kích thước lỗ ban: Thiên tài – Thanh quý).