Cửa võng là phần điểm xuyết mang tính ước lệ để ngăn cách không gian giữa nhà chính với nơi thờ phụng trong một ngôi nhà. Được ghép bởi 3 phân: Thân cửa võng và hai đuôi cửa võng tạo thành hình chữ M. Cửa võng được đục chạm cầu kỳ mang lại sự sang trọng, cổ kính, phù hợp với nét văn hóa người Việt, thể hiện được sự thành kính với vấn những đề tâm linh. Cửa võng được treo phía ngoài bàn thờ gia tiên hay bàn thờ truyền thống khác như nhà thờ họ, đền, điện…cửa võng thường được làm bằng gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, Gụ…và được sơn son thếp vàng hoặc sơn PU.